Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các bạn đang có nhu cầu vay tín chấp tại Đà Nẵng. Chúng tôi đưa ra bảng lãi suất cho vay tín chấp mới nhất 2019 để các bạn tham khảo cũng như có quyết định phù hợp nhất về khoản vay của mình.

Lãi suất/tháng (%)

1,5

1,8

2,14

2,38

2,62

2,95

Vay theo lương (BHYT)


- Công ty => 5 năm

- Chuyển khoản > 7 triệu


- Công ty < 5 năm

- Chuyển khoản 3 > 7 triệu


N/a

N/a

N/a

N/a

Vay theo hóa đơn điện

N/a

N/a

> 1 triệu

N/a

> 450k

> 150k

Vay theo hóa đơn nước

N/a

N/a

> 400k

N/a

> 200k

> 100k

Vay theo hóa đơn internet/truyền hình cáp

N/a

N/a

> 300k

N/a

> 200k

> 80k

Vay theo sim trả sau

N/a

N/a

> 300k

N/a

> 200k

> 100k

Vay theo CTV (không có BHYT)


N/a

N/a

N/a

- Có HĐLĐ

- Sao kê lương 4 triệu


N/a

N/a

Lưu ý: Một số ô để N/a hiện tại chúng tôi không hỗ trợ hình thức vay đó với mức lãi suất đó.